Teskánd

 

 

Tekintse meg Teskánd fényképalbumát!

 

 

Zala megye északi részén, Zalaegerszeg szomszédságában található TESKÁND.  A község a Zala folyó völgyében helyezkedik el, a Szentmihályfai patak választja ketté.

Az 1200-as évektől lelhetők fel írásos dokumentumok történetéről. Több „szerből” álló apró település volt, lakói főként a környék gyenge minőségű, agyagos termőföldjeinek műveléséből éltek.

A múlt század második felétől jelentős ipari üzeme volt a téglagyár, melyet a rendszerváltás után külföldi befektető vásárolt meg, majd az ezredforduló után bezárt. Napjainkban több egyéni és társas vállalkozás működik itt, de a lakosság jelentős része a megyeszékhelyen dolgozik.

Az 1970-es évektől indult komolyabb fejlődésnek a falu. Egyre több új ház, majd új utca épült, kedvező adottságait kihasználva sokan költöztek ide Zalaegerszegről. Az utóbbi 30 évben lakóinak száma közel háromszorosára nőtt, 8 új utca és két lakópark épült illetve épül jelenleg is tovább.

A község önálló iskolával rendelkezett, a 2. világháború után a felső tagozatot áthelyezték Andráshidára, itt csak alsó tagozatos oktatás folyt, az e célra épített egyházi ingatlanban.

Az új iskola 1987-ben kezdett épülni, és a 90-es évek elejétől körzeti általános iskolaként működik, 2007-ben vette fel a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont nevet, s magában foglalja a 2005-ben átadott új óvodát és az iskola épületében kialakított bölcsödét is.

Óvoda a jelenlegi körjegyzőség épületében üzemelt 1977-től, majd az új iskola megépülését követően költözött át a Petőfi utcai épületbe, ahol az 1940-es évek végétől katolikus kápolna is működött. Ezt a kápolnát az új óvoda elkészülte után bővítették ki. Méreteiben már általában alkalmas funkciójának betöltésére, de az épület jellege, és állaga miatt csak rövid távon jelentett megoldást.

Az új templom építése 2007-ben kezdődött, az alapkövet augusztus 5-én, Dr. Veres András megyéspüspök úr szentelte meg.

 

 

 

 

A templom adományokból épül, a tervek szerint ilyen lesz, ha elkészül:

 

 

 

Az alsó szinten közösségi terem és urnás temetkezési hely kerül kialakításra. Ha az új templomot sikerül adakozásokból felépíteni, akkor a jelenlegi kápolnát is magába foglaló régi épületben idősek napközi otthona kerül majd kialakításra.